CÔNG TRÌNH NHÀ NƯỚC – BỆNH VIỆN

 

 

Công trình này là Bệnh viện xã Quế Ninh, huyện Nông Sơn, Quảng Nam. Công trình rộng 2000 m2 sàn, đã sử dụng sơn ZUTTON để sử dụng hoàn thiện. Sau khi hoàn thành hạng mục thi công phân sơn nước thì Chủ đầu tư và Giám đốc Bệnh viện Quế Ninh rất hài lòng về màu sắc và chất lượng của dòng sơn ZUTTON.