Sơn chống thấm màu ZU10.48-CTM

3,584,546

Chất chống thấm, chống rêu mốc – Bảo vệ bê tông, xi măng – Tăng độ bám dính