CÔNG TRÌNH NHÀ NƯỚC – ỦY BAN ND

Công trình này là nhà làm việc của Ủy ban nhân dân xã Quế Phước, huyện Nông Sơn, Quảng Nam. Với 3000 m2 sàn và hàng rào xung quanh. Tất cả đều dùng sơn ZUTTON để sơn mới cho công trình. Sau khi hoàn thành, Chủ đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quế Phước đã rất hài lòng về màu sắc và chất lượng của dòng sơn ZUTTON mang lại cho công trình.