Sơn Siêu Trắng trần ZU10.2

Sơn Siêu trắng trần ZU10.2 có độ phủ cao và chất trắng mạnh, trắng toát.