Sơn Kiềm Nội thất Nano ZU10.77

2,126,784

Sơn Kiềm Nội thất Nano ZU10.77 có tính năng kháng kiềm bên trong ngôi nhà bạn. Giúp chống rêu mốc và màu sắc tươi mới hơn bao giờ hết.