Sơn Siêu Bóng nội thất ZU10.56

Sơn Siêu bóng nội thất ZU10.56 có độ bóng cao và bền đẹp màu theo thời gian. Sử công nghệ Nano làm cho màn sơn bóng đẹp mê ly.