Sơn Nội thất Dễ Lau chùi ZU10.3

Sơn dễ lau chùi và cho màng sơn sáng đẹp.