Sơn Lót nội thất ZU10.76

Sơn Lót nội thất ZU10.76 có chức năng lót cho bờ tường tăng tính năng chống rêu mốc và làm màu sắc tươi sáng bất ngờ.